Сучасні підходи до формування інформаційно–комунікаційної компетентності адміністрації школи

Презентуємо досвід адміністрації  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №26          м. Житомира  “Сучасні підходи до формування інформаційно-комунікаційної  компетентності  адміністрації школи”. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали суттєвим чинником, що впливає на здійснення навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Впровадження в освіту ІКТ сприяє підвищенню її якості, а також удосконаленню організації освітнього …

“Кліматичні краплі”

Шановні колеги! Пропонуємо ваи для використання в роботі посібник  “Кліматичні краплі” як інструмент скорочення викидів парникових газів та адаптації до змін клімату” . Посібник містить інформативні матеріали, які можуть бути використані у екологічно-просвітницькій роботі з метою популяризації екологічного способу життя, принципів етичного споживання природних ресурсів та енергії, формування особистої активної …

«Це просто працює. (Реалізація наскрізних ліній на уроках української мови)»

Українська мова – чи не один із головних навчальних предметів у загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки виконує дві основні дидактичні функції: є об’єктом пізнання та засобом оволодіння іншими дисциплінами. Отож навчання української мови має відповідну специфіку. У 2017 році навчальну програму з української мови для 5-9 класів модернізовано згідно з Державним …