СКРАЙБІНГ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КОНТЕКСТУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 • Навчально-методичний посібник “СКРАЙБІНГ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КОНТЕКСТУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ” призначений для вчителів англійської мови з метою
  покращення сприймання візуальної інформації учнями за допомогою скрайбінг-технологій.
  У збірнику представлено аналіз різних видів скрайбінгу та приклади їх застосування у вигляді
  фрагментів уроків, планів-конспектів уроків та комплексів вправ.

  Рецензент:
  Л. В. Калініна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри
  міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Житомирського державного
  університету імені І. Я. Франка

  Скрайбінг