Кадри, контакти

На сучасному етапі розвитку освіти науково-методичний центр департаменту освіти                 м. Житомира — це ланка, що забезпечує зв’язок між органами управління освітою та  закладами освіти, між наукою та кожним учителем у процесі реалізації ідей ре­формування української національної школи, усвідомлення значення й змісту окреслених завдань, розробки шляхів їх виконання з урахуванням конкретних умов закладу освіти, його специфіки, впровадження вітчизняних і зарубіжних інноваційних технологій.У НМЦ працює потужний потенціал талановитих, небайдужих, відданих своїй справі людей.

Це одна команда, яка завжди діє виключно в інтересах центру: у динаміці розвитку, творчого піднесення і досягнень.

Мяновська Тетяна Миколаївна, завідувач науково-методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Тел./факс: +38 0412 47-03-81
E–mail: nmc_zhitomir@ukr.net

 

Талько Марія Дмитрівна, методист відділу інновацій та змісту освіти науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Тел.: +38 0412 48-02-66

E – mail: talkomaria@ukr.net

 

Данілевич Тетяна Сергіївна, методист інформаційно – видавничого відділу науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Тел.: +38 0412 47-03-97

E – mail: ivvnmc_zt@ ukr.net

 

Відділ практичної психології та соціальної роботи науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Тел.: +38 0412 48-02-66

E – mail: shukurava1976@ukr.net

Методист: Шикирава Наталія Миколаївна

Відділ методичної роботи науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Тел.: +38 0412 48-02-66

E – mail: svitlana.ostropolets@ ukr.net

Методисти:

Острополець Світлана Петрівна т. 48-02-66

Воробей Ірина Олексіївна т. 48-02-66

Власенко Людмила Сергіївна  т. 47-03-97

Талько Марія Дмитрівна т .48-02-66

Дорощенко Олена Борисівна т.48-02-66
Вижак Ірина Володимирівна т.48-02-66

Левченко Олена В”ячеславівна т. 48-02-66

Сектори відділу методичної роботи:

Сектор дошкільного виховання науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Тел.: +38 0412 48-02-66

Сектор початкової освіти науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Тел.: +38 0412 т.47-03-97

E – mail: nmc_zhitomir@ukr.net

Методист: Камінська Тетяна Адамівна,

Сектор по створенню та забезпеченню організаційно- педагогічних умов для реалізації здібностей учнів науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Тел.: +38 0412 48-02-66

E – mail: v0r0beyzt@gmail.com

Методист: Воробей Ірина Олексіївна

Сектор виховної роботи науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Тел.: +38 0412 47-03-96

E – mail: uo_nmc_vom12@ukr.net

Методист: Ковальчук Олена Миколаївна