З’явилися модифіковані програми з української мови для подолання освітніх втрат у 5-11 класах

 • У відкритому доступі з’явилися модифіковані програми вивчення української мови в 5-11 класах, які можуть бути адаптовані вчителями з урахуванням потреб та інтересів учнів.

  Ознайомитися з програмами можна нижче або за посиланням.

  Лист МОН від 15 липня 2023 р № 1/12131-23 “Про рекомендації щодо використання модифікованих програм вивчення української мови в 5-11 класах закладів загальної середньої освіти”, який містить програми, можна переглянути за лінком.

  Робоча група Українського інституту розвитку освіти України розробила рекомендації щодо модифікації програм з української мови з метою надання можливості учням, які пропустили навчання або навчалися за іншими програмами (понад 6 місяців), ефективно повернутися в освітній процес.

  Школярі, які мають освітні втрати лише з “українознавчого компоненту” (українська мова і література, історія України), матимуть змогу пройти додаткове навчання за модифікованими програмами. Цей підхід дозволить досягти результатів навчання не за рахунок скорочення часу на опанування матеріалу, а й за рахунок його змістової оптимізації.

  Рекомендації щодо модифікації програм для 5-6 класів відповідають Державному стандарту базової середньої освіти 2020 року. Програми для цих класів включають перелік тем, упорядкованих за групами результатів навчання. Кожна з них має свій перелік очікуваних результатів навчання, базових знань і орієнтованих видів навчальної діяльності учнів. При цьому рекомендації допускають обрання вчителями різних послідовностей опрацювання запропонованих тем.

  Рекомендації для 7-11 класів ґрунтуються на чинних навчальних програмах. Їхній зміст розподілений за мовною та мовленнєвою змістовими лініями, а вибір окремих тематичних блоків навчальної діяльності вчитель може визначити самостійно, з огляду на ключові компетентності учнів та їхні інтереси.