Підготовка до нового навчального року. Навчальний план для 6-х класів НУШ

 • Навчальний план для 6-х класів НУШ

  Із 2023/2024 навчального року 6-ті класи закладів загальної середньої освіти працюватимуть за новою Типовою освітньою програмою

  Навчальне навантаження майбутніх шестикласників і розподіл навчальних годин між обов’язковими освітніми компонентами.

  У Типовому навчальному плані (далі – ТНП) визначено орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі та такі кількісні показники:

  • Діапазон навчального навантаження, який включає рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин на тиждень. Школа має право самостійно визначати навчальне навантаження у межах визначеного діапазону та змінювати його включно до граничного показника.
  • Резерв навчальних годин – різниця між рекомендованим та мінімальним тижневим навантаженням. Він може бути розподілений між обов’язковими для вивчення та вибірковими освітніми компонентами. Слід зазначити, що максимальне збільшення годин на певний навчальний предмет відбувається завдяки перерозподілу резерву навчальних годин з інших освітніх галузей.
  • Гранично допустиме навчальне навантаження на тиждень для учнів 6-х класів становить 31 годину (не враховуються години, передбачені для фізичної культури та вивчення вибіркових освітніх компонентів).
  • Загальна кількість годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та фізичної культури) становить 34 години.

  Навчальний план школи має ґрунтуватися на одному з варіантів ТНП (залежно від мови навчання) та орієнтуватися на рекомендований розподіл навчальних годин між обов’язковими освітніми компонентами. У ТНП тижневе навчальне навантаження розподілено між освітніми галузями таким чином:

  Мовно-літературна освітня галузь 

  1. Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

  Тижневе навчальне навантаження складає 11 годин, які розподілені на вивчення таких навчальних предметів:

  -українська мова – не менше 4 годин;

  -українська література – 2 години;

  -зарубіжна література – 1,5 години;

  -іноземна мова – 3,5 години;

  Заклад освіти працює за вже обраними для вивчення з 5-го по 9-й клас галузевими навчальними предметами:

  -інтегрований курс літератур (української та зарубіжної);

  -інтегрований курс української мови та літератури;

  -інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури).

  Діапазон навчального навантаження становить від 10 до 13 годин, резерв – 1 година.

   

  1. Для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою чи з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної меншини

  Тижневе навчальне навантаження складає 11,5 годин, які розподілені на вивчення таких навчальних предметів:

  -українська мова – не менше 4 годин;

  -українська література – 2 години;

  -«Зарубіжна література» або «Література корінного народу або національної меншини» (заклад освіти обирає самостійно) – 1,5 години;

  -мова корінного народу або національної меншини/іноземна мова – 4 години;

  Заклад освіти може запроваджувати інтегровані курси для 5-9 класів, зокрема:

  -інтегрований курс української мови і літератури;

  -інтегрований курс літератур (української та зарубіжної);

  -інтегрований курс літератур (корінного народу або національної меншини та зарубіжної літератури);

  -інтегрований мовно-літературний курс (мова та література корінного народу або національної меншини).

  Школа з будь-якою мовою навчання може обрати вивчення другої іноземної мови за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей (кількість годин має бути не менше 2 годин).

  Діапазон навчального навантаження становить від 11 до 13 годин, резерв – 0,5 годин.

  Математична освітня галузь

   (Математика) – 5 годин

  Діапазон навчального навантаження становить від 4 до 6 годин, резерв – 1 година.

  Природнича освітня галузь – 4 години

  Кількість годин цієї освітньої галузі розподілено на вивчення таких навчальних предметів:

  -інтегрований курс «Пізнаємо природу» або інтегрований курс «Довкілля» (за вибором закладу освіти) – 2 години;

  -географія – 2 години.

  Діапазон навчального навантаження становить від 2 до 5 годин, резерв – 2 години.

  Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

  1. Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  

  Тижневе навчальне навантаження складає 1,5 години, які розподілені на вивчення таких навчальних предметів:

  -інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» – 1 година;

  -Етика/Культура добросусідства / Інші курси морального спрямування – 0,5 годин. За вибором закладу освіти вивчається один із цих предметів або вони можуть вивчатись у межах інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут».

   

  Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 0,5 години.

   

  1. Для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою чи з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної меншини

  Тижневе навчальне навантаження складає 1 годину, яка розподілена на вивчення таких навчальних предметів:

  -інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» – 0,5 години;

  -Етика/Культура добросусідства / Інші курси морального спрямування – 0,5 години. За вибором закладу освіти вивчається один із цих предметів або вони можуть вивчатись у межах інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут».

  Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 1 година.

   

  Громадянська та історична освітня галузь (Історія України. Всесвітня історія) – 2 години 

  Також заклад освіти може вивчати інтегровані курси :

  «Досліджуємо історію і суспільство» (5-6 клас) або «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» (5-6 клас)

  Діапазон навчального навантаження становить від 1,5 до 3 годин, резерв годин -0,5 години.

   

  Інформатична освітня галузь (Інформатика) – 1,5 години

  Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 2 годин, резерв – 0,5 години.

   

  Технологічна освітня галузь (Технології) – 2 години

  Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 1 година.

   

  Мистецька освітня галузь – 2 години

  За рішенням закладу освіти до навчального плану освітньої програми може включатися інтегрований курс «Мистецтво» або окремі предмети:

  «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» (кількість годин на їх вивчення школа визначає самостійно).

  Діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин, резерв – 1 година.

   

  Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів і курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять – 2 години 

  З урахуванням особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб школярів заклад освіти їх розподіляє самостійно.

  !!! Предмети та курси з навчальним навантаженням 0,5 години на тиждень вивчаються протягом одного семестру.

   

  Фізична культура – 3 години

  Ці години не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

   

  Привертаємо вашу увагу

  Школи можуть вивчати міжгалузеві навчальні предмети, які вивчаються за модельними навчальними програмами або за навчальними програмами, затвердженими педагогічною радою:

  Робототехніка. 5-9 клас;

  STEM. 5-9 клас;

  Драматургія і театр. 5-9 клас.

   

  ! Кількість навчальних годин на їх вивчення школа визначає самостійно, враховуючи навчальне навантаження відповідних навчальних предметів.

   

  Аби компенсувати втрати у результатах навчання учнів, Державна служба якості освіти України рекомендує закладам освіти:

  -здійснювати адаптивне гнучке планування, яке б передбачало перерозподіл навчального часу між темами, або розробляти власні навчальні програми, коригуючи зміст та результати навчання з урахуванням виявлених освітніх втрат Надаємо посилання на тести для учнів інтернет школи «Навчально – методичний супровід внутрішньої системи забезпечення освіти» створені у Google Формі. Оцінку учня ви зможете побатичи відразу по завершенню тестування.

  Тести створені у Google Формі. Оцінку учня Ви зможете побачити відразу по завершенню тестування https://monitoringck.com.ua/testy/

  Завантажити тестові зошити можна на сторінці “Навчальні матеріали“.

  -продовжити працювати над створенням методичної системи підтримки індивідуальної освітньої траєкторії учнів шляхом проведення індивідуальних занять, факультативів відповідно до навчального плану та/або за запитами учнів, консультацій з учнями для усунення прогалин у знаннях із предмету, розробки завдань різних рівнів складності для окремих учнів;

  -використовувати години варіативної складової шляхом запровадження індивідуальних та групових консультацій для школярів.