Сучасні підходи і технології Нової української школи

 • Концепція Нової української школи передбачає оновлення змісту освіти й спрямована на новий освітній результат: формування компетентностей, вміння здобувати і застосовувати знання у нових навчальних та життєвих ситуаціях, реалізацію принципів, зорієнтованих на розкриття особистісних можливостей та інтересів учнів з метою формування успішної, цілеспрямованої, самостійної, мобільної особистості.

  Усе це передбачає впровадження в освітній процес нових підходів до навчання, спрямованих на формування м’яких навичок (soft skills), інтелектуально розвиненої, ініціативної особистості учня, здатної нестандартно та творчо мислити, розв’язуючи завдання у будь-яких життєвих ситуаціях.

  Упровадження таких інноваційних освітніх технологій, як проєктна технологія, технологія розвитку критичного мислення, які, у першу чергу, забезпечують активізацію пізнавальної самостійної діяльності учня, реалізацію навчання через дослідження, уможливлюють ефективну реалізацію компетентнісного підходу в освітньому процесі.

  Окреслені технології можливо активно використовувати в умовах дистанційної та змішаної форм навчання через використання широкого кола цифрових інструментів та за рахунок можливостей вебплатформи «Всеукраїнська школа онлайн».

  Авторський колектив Українського інституту розвитку освіти підготував посібник «Використання освітніх онлайн-матеріалів: сучасні підходи і технології Нової української школи».

  Посібник присвячений викладанню предметів природничої, громадянської та історичної, мовно-літературної (в частині англійської мови) освітніх галузей.

  У навчально-методичних матеріалах педагоги знайдуть відповіді на наступні питання:

  • компетентнісний підхід в освітньому процесі;
  • проєктна технологія та її реалізація в освітньому процесі;
  • критичне мислення: працюємо з інформацією;
  • модель 5Е: концепція реалізації в освітньому процесі;
  • інтелект-карти: переваги та методичні аспекти використання в освітньому процесі;
  • можливості Всеукраїнської школи онлайн для організації дистанційного та змішаного навчання.

  ЗАВАНТАЖИТИ ПОСІБНИК