Забезпечуємо формування в учнів 1-4 класів культури писемного мовлення

 • ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» координує діяльність робочої групи з розроблення єдиних зразків каліграфічного письма букв українського алфавіту, їх з’єднань та цифр (наказ Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2022 року № 978). Надаємо роз’яснення щодо актуальності питання та його суголосності із завданнями реформи «Нова українська школа».

  Дбаємо про якість початкової освіти: забезпечуємо формування в учнів 1-4 класів культури писемного мовлення (базового складника комунікативної компетентності й інструмента соціалізації дитини)

  Швидкоплинний суспільний розвиток та зумовлені ним виклики щодо освітньої підготовки громадян України потребують відповідного системного оновлення змісту освіти та засобів його представлення в освітньому процесі. Усі модернізаційні кроки щодо змін у навчально-методичному забезпеченні ґрунтуються на законодавчих та нормативно-правових актах, які концептуально спрямовують ці зміни. Зокрема, у Державному стандарті початкової освіти передбачено набуття здобувачами початкової освіти уміння висловлювати власну думку усно і письмово, що належить до наскрізних умінь і є складником усіх ключових компетентностей. З урахуванням розвитку цифрових засобів навчання сьогодні письмові висловлювання фіксуються як за допомогою написання текстів рукою, так і за допомогою ґаджетів. Обидва способи фіксації письмових висловлень потребують дотримання культури писемного мовлення, основи якої закладаються у початковій школі із формування умінь орієнтуватися на сторінці зошита (аркуша), охайно, зручним способом (дотримуючись плавності і раціональності рухів кисті руки) писати букви, поєднувати їх у буквосполучення, записувати слова, речення так, щоб текст виходив читабельним, викликав естетичне задоволення як у того, хто пише, так і у того, хто читатиме написане. Володіння таким досвідом сприятиме збагаченню комунікативної компетентності здобувачів освіти та їх успішній соціалізації та самоствердженню.

  Станом на листопад 2022 року і дотепер педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої педагогічної освіти, видавці навчальної літератури для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти у роботі з підготовки дидактико-методичного і навчального забезпечення формування культури письма, у тому числі графічної навички письма, в учнів 1-4 класів, здобувачів вищої педагогічної освіти (майбутніх вчителів початкових класів) керувалися «Єдиними зразками каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднань», що були схвалені колегією Міністерства освіти і науки України 18 липня 2003 року (протокол № 8/2-19 від 18.07.2003 р.)

  Ураховуючи ситуацію агресивного вторгнення росії в Україну й ведення війни, за назвою документа є зрозумілим, що його актуальність втрачена. Окрім того, розвиток методики формування культури писемного спілкування вимагає внесення змін до методичних характеристик букв українського алфавіту і цифр, що дозволить спростити процес набуття досвіду писемного мовлення та може посприяти підвищенню якості освітнього процесу у частині окресленої проблеми.

  З метою недопущення зразків російської культури в освітній процес початкової школи, створення передумов для розроблення якісного навчального забезпечення формування культури писемного мовлення Міністерство освіти і науки України доручило робочій групі (наказ МОН від 04 листопада 2022 року № 978, далі – наказ) розробити єдині зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту, їх з’єднань та цифр. Серед учасників робочої групи –  досвідчені фахівці методики навчання української мови, графічного дизайну і мистецтва книги, учителі-практики, наукові інтереси яких складають питання формування графічних навичок і культури письма.

  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» координує діяльність групи та забезпечує узагальнення підготовлених матеріалів. Станом на 10 лютого 2023 року науковці Української академії друкарства, які фахово працюють зі шрифтами, у тому числі рукописними, здійснюють технічне оформлення букв і цифр без зміни форм, які на сьогодні використовуються в освітньому процесі. Наступним кроком буде здійснено уніфікацію методичних характеристик букв українського алфавіту і цифр та розроблення методичних рекомендацій щодо формування культури писемного мовлення в учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти з урахуванням сучасних підходів до організації освітнього процесу й реалізації завдань реформи «Нова українська школа».

  У зв’язку з особливостями функціонування енергетичної системи України, що призводить до частих вимкнень світла, підготовка документа «Єдині зразки рукописних букв українського алфавіту і цифр» та методичних рекомендацій щодо формування культури письма у початковій школі потребує більше часу, ніж було заплановано. Водночас робоча група намагається зробити все можливе, щоб запропоновувати закладам освіти оновлені документи до початку навчального року.

  Розроблений документ перед його затвердженням для запровадження в освітньому процесі буде розміщений для обговорення на сайті ДНУ «ІМЗО», про що додатково буде повідомлено. Отримані під час обговорення конструктивні, методично доцільні пропозиції будуть ураховані робочою групою під час підготовки остаточного варіанта документа.

  Усіх небайдужих до осучаснення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у початковій школі, у тому числі засобів формування культури писемного мовлення, запрошуємо до співпраці. З пропозиціями можна звертатися до відділу наукового і навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної і початкової освіти в Новій українській школі ДНУ «ІМЗО» (електронна скринька: imzo.dpo@gmail.com).