«Мандалотерапія як універсальний засіб гармонізації емоційного стану учасників освітнього процесу»

 • Запрошуємо до  участі у вебінарі 10 лютого о 18.00

  «Мандалотерапія як універсальний засіб гармонізації емоційного стану учасників освітнього процесу»

  Актуальність

  Сучасні реалії негативно впливають на всіх учасників освітнього процесу. Постійне почуття тривоги призводить до емоційного виснаження та фізіологічного дискомфорту, що заважає і дорослим, і дітям повноцінно функціонувати у різних сферах життя. Підвищена особистісна тривожність провокує невпевненість у своїх можливостях, проблеми у комунікації з іншими людьми, значно знижує здатність до саморозвитку та самореалізації, формує непродуктивні поведінкові стереотипи тощо. Саме тому проблема корекції тривожних станів потребує нагального вирішення. Одним із дієвих методів гармонізації емоційного стану є арттерапія, зокрема мандалотерапія. Створюючи мандалу, і дорослі і діти підсвідомо створюють символ власної особистості, який допомагає їм зрозуміти себе, допомогти звільнитися від почуття напруженості, досягти своєї цілісності та гармонізувати емоційний стан.

  Мета

  Удосконалення методичного інструментарію педагогічних працівників щодо зниження тривожності та гармонізації емоційного стану учасників освітнього процесу.

  Завдання:

  • ознайомитися з науковим підґрунтям мандалотерапії;
  • розглянути принципи роботи з мандалою;
  • продемонструвати терапевтичний ефект мандалотерапії для всіх учасників освітнього процесу;
  • надати практичні поради по роботі з мандалою.

  Очікувані результати:

  1. осмислення наукового підґрунтя мандалотерапії;
  2. усвідомлення принципів роботи з мандалою;
  3. узагальнення навичок використання мандалотерапії для всіх учасників освітнього процесу;
  4. готовність до використання мандалотерапії у повсякденній роботі.

  Цільова авдиторія

  Вчителі, психологи, дефектологи, логопеди, соціальні педагоги, батьки.

  Детальіше за покликанням: https://vseosvita.ua/webinar/mandaloterapiia-iak-universalnyi-zasib-harmonizatsii-emotsiinoho-stanu-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-855.html