Впроваджуємо інноваційні технології LEGO Fundation

  • Центр розвитку дитини №5  – учасник Міжнародного проєкту «Сприяння освіті». Впровадження в освітній процес закладу інноваційні технології LEGO Fundation
    сприяє формуванню у всіх учасників свідомого ставлення до природоохоронної діяльності, екологічного світорозуміння, екологічної вихованості, позитивного ставлення до природи, розуміння важливості  впливу людської діяльності на природу.