2 клас. Математика

 • Тема: Додавання і віднімання числа частинами
  ЖЗСШ № 16 Великоборець Л.В.
  Тема: Переставна властивість додавання
  ЖЗСШ № 16 Великоборець Л.В.
  Тема:Знаходження невідомого доданка 
  ЖЗСШ № 16 Великоборець Л.В.
  Тема: Назви числа при відніманні або назви компонентів дії віднімання
  ЗЗСШ №16 , Ярковська Н.А.
  https://is.gd/9YiErh                                                                                                                                                                                                                                                                Тема: Обчислення значень виразів. Розв’язування задач. Криві, ламані лінії                                                                                                                              (ЗОШ №1, Степанюк А.В.)                                                                                                                                                                                                                https://youtu.be/hU0ybBhK9KM                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тема: Лічба предметів. Порівняння чисел. Додавання і віднімання в межах 10                                                                                                                      (ЗОШ  №1,Степанюк А.В.)                                                                                                                                                                                                                   https://youtu.be/PkYZsnZodJw
  Тема: Лічба в межах 20. Вимірювання довжин предметів                                                                                                                                                                    (ЗОШ №1,Степанюк А.В.)                                                                                                                                                                                                                   https://youtu.be/lmX8Q5KqwjM
  Тема:Віднімання виду 40 – 8. Порівняння виразу і числа
  (ліцей №3, Несенюк О.А.)
  Тема: Маса. Порівняння одиниць вимірювання маси 
  (ліцей №3, Несенюк О.А.)
  Тема: Вирази на дві дії.Числові нерівності. Задачі на знаходження різниці
  (ліцей № 3, Несенюк О.А.)
  Тема: Таблиці додавання і віднімання числа 8. Задачі, що містять зменшення числа на кілька одиниць. Побудова ламаної лінії.
  (ліцей № 30, Магалецька Л.Г.)
  Тема:Місткість. Літр. Порівняння ємкості різних посудин
  (ліцей №3, Несенюк О.А.)
  Тема: Периметр многокутника.Розширення задачі через числове дане. Вправи на засвоєння таблиці додавання і віднімання
  (ліцей № 30, Магалецька Л.)
  Тема: Таблиці додавання і віднімання числа 9. Розв’язування задач на дві дії
  (ліцей № 30, Магалецька Л.)
  Тема: Додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток
  (ліцей № 19,  Захарченко А. А.)
  Тема: Попереднє і наступне числа. Додавання і віднімання 1
  (ліцей № 19, Волошина Н.О.)
  Тема: Периметр многокутника. Робота з геометричним матеріалом 
  (ліцей № 19, Трофимова Т.С.)
  Тема:Лічба десятками. Додавання і віднімання розрядних чисел.
   (ліцей № 19, Лещук Н.П.)
  Тема: Способи читання виразів із дужками.   Обчислення значень виразів із дужками.  Розв’язування задач
  (ліцей № 32, Корбут Л.О.)
  Тема: Додавання і віднімання виду 32 + 4, 28 – 5. Обчислення значень виразів із дужками.  Розв’язування задач
  (ліцей № 32, Корбут Л.О.)
  Тема: Додавання виду 34 + 20, 30 + 15. Складання і обчислення виразів.    Розв’язування задач
  (ліцей № 32, Корбут Л.О.)
  Тема: Віднімання двоцифрових чисел виду 65 – 20.   Складання і розв’язування задач.
  (ліцей № 32, Корбут Л.О.)
  Тема: Дослідження залежності результатів арифметичних дій від зміни їх компонентів. Розв’язування задач
  (ліцей № 6 Курінна О.А.)
  Тема: Порівнюємо математичні вирази. Розв’язування задач
  (ліцей № 6 Курінна О.А.)
  Тема: Знайомимося з прийомом округлення. Обчислення значень виразів
  (ліцей № 6, Курінна О.А.)
  Тема:Додаємо і віднімаємо числа різними способами 
  (ліцей № 6, Курінна О.А.)
  Тема: Читання і записування багатоцифрових чисел. Визначення числа одиниць
  (ліцей № 6, Ярошева Н.А.)
  Тема:Натуральний ряд чисел. Визначення в числі певної кількості одиниць певного розряду
  (ліцей № 6, Ярошева Н.А.)
  Тема:Утворення розрядних чисел. Множення і ділення чисел на розрядні одиниці. Ділення з остачею
  (ліцей № 6, Ярошева Н.А.)
  Тема уроку: «КАЛЕНДАР ОСІННІХ МІСЯЦІВ. СКЛАДАННЯ І ОБЧИСЛЕННЯ ВИРАЗІВ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ»
   (ліцей 21,  Ковальчук В.В.)
  Тема уроку:  «Віднімання двоцифрових чисел виду 34-21. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач. Визначення часу за годинником»
  (ліцей 21,  Ковальчук В.В.)
  Тема уроку:  «Додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Поділ трикутників на фігури двома відрізками. Розв’язування задач».
   (ліцей 21,  Ковальчук В.В.)
  Тема уроку: «Доповнення чисел до 10. Додавання двоцифрових чисел виду 26+4. Визначення часу за годинником»
   (ліцей 21,  Ковальчук В.В.)
  Тема: Додавання виду 38+4
  (ліцей № 34, Омельянова Т.Л.)
  Тема: Додавання двоцифрових чисел виду 43+27. Обчислення виразів зручним способом. Визначення вартості покупок. 
  (ліцей № 22, Тарасюк Ю.П.)
  Тема: Прямий кут. Розпізнавання геометричних фігур. Розв’язування задач. 
  (ліцей №22, Довгалюк І.Г.)
  Тема: Доба.Визначення часу за годинником.
   (ліцей № 22, Довгалюк І.Г.)
  Тема: Задачі на знаходження третього доданка.
  (Ліцей №24, Карпушенко Г.А.)
  Тема: Обчислення виду 70- 46. Задачі на знаходження третього доданка.
  (Ліцей №24, Карпушенко Г.А.)
  Тема: Центнер. Дії з іменованими числами.
  (Ліцей №24, Михалюк О.В.)
  Тема: Задачі на знаходження третього доданка. Квадрат.
  (Ліцей №24, Михалюк О.В.)
  Тема: «Порівняння виразу та числа. Розв’язування задач двома способами”
  (Ліцей №35, Силантьєва О.М.)
  Тема: “Календар зимових  місяців. Визначення вартості замовлення. Розв’язування задач”
  (Ліцей №35, Силантьєва О.М.) 
  Тема: Досліджуємо кут
  (Вересівський ліцей, Лялевич Л.В.)
  Тема: Повторення. Числа в межах 100 та арифметичні дії з ними.
  (Ліцей №27 Консевич Наталя Павлівна )
  Тема: Розв’язування задач різними способами. Обчислення виразів на дії різного ступеня.
  (Ліцей № 16 Великоборець Л.В.)
  Тема: Таблиця ділення на 9. Вправи на використання таблиці ділення на 9.  Розв’язування задач. Порівняння виразів на 2 дії.
  (Ліцей № 16 Великоборець Л.В.)
  Тема: Вправи і задачі на використання таблиць множення і ділення.
  (Ліцей № 16 Великоборець Л.В.)
  Тема: Вирази зі змінною. 
  (Ліцей №  16  Н.А. Ярковська.)
  Тема:  Діагностична робота № 9. _Множення чисел 8 і 9, ділення на числа 8 і 9.
  ( Ліцей № 20,Козак О.В.)
  Тема:  Повторення вивчених випадків додавання і віднімання двоцифрових чисел.
  ( Ліцей № 20,Козак О.В.)
  Тема:  Повторення вивчених випадків множення.
  ( Ліцей № 20,Козак О.В.)
  Тема: Закріплення вивчених випадків множення і ділення.
  ( Ліцей № 20,Козак О.В.)