1-4 класи.Повторення

  • Шановні колеги!
    Рекомендуємо на початку 2022/2023 навчального року  запровадити «коригуюче навчання» як форму  традиційного повторення вивченого матеріалу за минулий рік.
    Опанування учнями навчального матеріалу, яким вони оволодівали в умовах воєнного часу самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання потребує визначення їхньої готовності до засвоєння нового змісту та визначення достатньої кількості навчального часу для повторення.